Σεμινάριο: Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Σεμινάριο με Φυσική Παρουσία

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Κόστος: 150 ευρώ

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει συλλέξει στο Τόμο Γ (Μάιος 2020)  όλες τις απαιτούμενες  τεχνικές γνώσεις και προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων ποιοτικά αναβαθμισμένων. Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα από όλα τα τεχνικά τμήματα του δημόσιου  και  ημιδημόσιου τομέα , την τοπική  αυτοδιοίκηση καθώς όλο και περισσότερο και από  το ιδιωτικό τομέα. 

Περισσότερα σεμινάρια