Σεμινάριο: Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά

Σεμινάριο με Φυσική Παρουσία

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024

Κόστος: 150 ευρώ

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Περισσότερα σεμινάρια