ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΠ/CYQF/EQF3 (ΠΑΛΑΙΟ 1)

 Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,  όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές  γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί  η αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις και δεξιότητες  και θα τους ενδυναμώσει στον χώρο εργασίας τους. Συγκεκριμένα το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να χειριστείτε ένα ΗΥ με άνεση και αυτονομία, να είστε σε θέση να διαχειριστείτε το λειτουργικό των Windows, λογισμικά πλοήγησης του διαδικτύου (Google Chrome), το Microsoft Word και Microsoft Excel, να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, και να είστε σε θέση να διαχειριστείτε κινδύνους του διαδικτύου.