Σεμινάριο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023

Κόστος: 212 ευρώ

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε δημόσια οικοδομικά έργα έχει ετοιμάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακαθόταν εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το κείμενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δημόσια Οικοδομικά Έργα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα προσφέρει στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία επιμόρφωσης στους Όρους Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων και στις τρεις του μορφές και θα τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να τους ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και χρησιμοποιήσουν τις πρόνοιές τους.

Περισσότερα σεμινάρια