Σεμινάριο: Επιλογή, Χρήση και Επιδιόρθωση Μοτέρ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Πέμπτη 17, Δεκεμβρίου 2020  

Διάρκεια: 24 ώρες

Κόστος: 187 ευρώ

Η ανάγκη κατάρτισης εστιάζει στο γεγονός ότι οι ηλεκτρολόγοι/μηχανικοί/συντηρητές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν και να προδιαγράφουν το κατάλληλο μοτέρ για τη κάθε περίπτωση. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να επιδιορθώσουν βλάβες σε μηχανήματα που έχουν μοτέρ.

Περισσότερα σεμινάρια