Σεμινάριο: Eπιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο BS7671:2008 (2015)

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια: 32 ώρες

Κόστος: 256 ευρώ

Με βάση και τους Περί Ηλεκτρισμούς Κανονισμούς 1941-2012, με την αποπεράτωση της εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καταναλωτή και πριν από την ηλεκτροδότηση  του θα πρέπει να διενεργείται επιθεώρηση και έλεγχος για διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμών του Εξοπλισμού του 2003 και του Προτύπου BS7671:2008(2015)

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος και στη συνέχεια η πιστοποίηση και η σύνδεση του καταναλωτή με το Δίκτυο είναι το σημαντικότερό στάδιο για την διασφάλισης της ορθής λειτουργίας.

Περισσότερα σεμινάρια