Σεμινάριο: Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Μεικτή Εκπαίδευση: Εξ’ αποστάσεως και Φυσική Παρουσία

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Κόστος για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: 194 ευρώ

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την  κατασκευή και την συντήρηση φωτισμού εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης και στα Πρότυπα BS5266 και BS EN  1838.

Περισσότερα σεμινάρια