Σεμινάριο: Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τρίτη, 13  Δεκεμβριου 2022

Κόστος: 187 ευρώ

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays). Πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέων οδοστρωμάτων καθώς και υπολογισμούς και διαστασιολόγηση ασφαλτικών στρώσεων για συντήρηση/ενδυνάμωση υφιστάμενων οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές γεωτεχνικές καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες της Κύπρου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών και κακώσεων που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα λόγω αστοχίας της μελέτης ή/και λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή/και λόγω εκ των υστέρων επέμβασης τρίτων.

Περισσότερα σεμινάρια