Συστήματα Πυρανίχνευσης και Συναγερμού (Σχεδιασμός- Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Μεικτή Εκπαίδευση, εξ’ αποστάσεως και φυσική παρουσία

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023

Κόστος για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: 194 ευρώ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των Συμβούλων Μηχανικών, Επιθεωρητών, Εργολάβων και Ηλεκτρολόγων στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης και στα Πρότυπα BS5839 και BS7974

Περισσότερα σεμινάρια