Σεμινάριο: Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021

Κόστος: 227 ευρώ

Παρά την εφαρμογή αυστηρών απαιτήσεων από την ΕΕ στην κατασκευή και χρήση των κτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητα των κτιρίων, εντούτοις τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας εντός των χωρών – μελών της Ένωση. Από την άλλη, δεδομένου πως ο οικοδομικός τομέας στη Κύπρο διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση που χρεώνετε στα κτήρια, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η παραπέρα ενσωμάτωση ενέργειας από ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα αποτελούν σήμερα σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Περισσότερα σεμινάρια