Σεμινάριο: Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π. Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023

Κόστος: 335 ευρώ + ΦΠΑ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ. 

Περισσότερα σεμινάρια