Σεμινάριο: Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π. Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δετέρα, 22 Μαϊου 2022

Κόστος: 335 ευρώ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ. 

Περισσότερα σεμινάρια