Σεμινάριο: Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας & Υγείας

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Κόστος: 131 ευρώ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ. 

Περισσότερα σεμινάρια