Σεμινάριο: Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

Κόστος: 250 ευρώ

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και να επιτύχουν σε εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ικανότητας.

Περισσότερα σεμινάρια