Σεμινάριο: Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023

Κόστος: 212 ευρώ

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών του κλάδου των κατασκευών και φυσικά να εφαρμόσει το Building Information Modeling ΒΙΜ.

Οι περισσότεροι Μηχανικοί ταυτίζουν το ΒΙΜ με συγκεκριμένο λογισμικό (π.χ. REVIT) ή με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό των έργων.

Το Ανοιχτό ΒΙΜ αποτελεί την μεθοδολογία – τον τρόπο όπου σταδιακά όλο και περισσότερα επαγγέλματα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, (όχι μόνο οι μελετητές μηχανικοί και αρχιτέκτονες),  συνεργάζονται μεταξύ τους σε μια αποδοτικότερη και διαδραστική σχέση με περισσότερα από ένα εργαλεία λογισμικού.

Περισσότερα σεμινάρια