Σχεδιασμός & Μελέτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015)

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: 31 Οκτωβρίου 2020

Διάρκεια: 35 ώρες

Κόστος: 295 ευρώ

Ο σχεδιασμός και η μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί την σωστή εφαρμογή των Κανονισμών του προτύπου BS7671:2008(2015) και την τεχνική-οικονομική ανάλυση των στοιχείων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πολλαπλά συστήματα και εφαρμογές που καθιστούν τον ορθολογιστικό σχεδιασμό απαραίτητο τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του υποστατικού όσο και για την διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της περιουσίας του.

Περισσότερα σεμινάρια