Σεμινάριο: CIVIL 3D FOR ENGINEERS

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022

Κόστος: 238 ευρώ

The Civil 3D software is a solution that creates civil engineering design and documentation that supports Computer-Aided Design (CAD) and Building Information Modeling (BIM) workflows. With the AutoCAD Civil 3D, it is easy to understand project operations, maintain relevance in processes and data, and it gives a super-quick response to your changes.

Περισσότερα σεμινάρια