Σεμινάριο: BIM REVIT FOR MEP SYSTEMS (Mechanical, Electrical, Plumbing)

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Κόστος για δικαιούχους επιχορήσγησης ΑνΑΔ: 290 ευρώ

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

Οι Μηχανικοί Ηλεκτρομηχανολογικών καλούνται να εργαστούν με το πρόγραμμα Revit MEP για να δημιουργήσουν τα μοντέλα των κτηριακών εγκαταστάσεων τα οποία θα διατρέχουν το κτήριο/μοντέλο που έχει δημιουργηθεί από τους Αρχιτέκτονες και Πολ. Μηχανικούς, και που τους δίνει την δυνατότητα πλήρους συντονισμού των υπηρεσιών με τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία.

Περισσότερα σεμινάρια