Σεμινάριο: BIM REVIT FOR MEP SYSTEMS (Mechanical, Electrical, Plumbing)

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δευτέρα, 10/07/2023

Κόστος για δικαιούχους επιχορήσγησης ΑνΑΔ: 260 ευρώ

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

Περισσότερα σεμινάρια