Σεμινάριο: AutoCAD Basic Level

Έναρξη: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Κόστος: 280 ευρώ

Develop skills in computer-aided drafting and design (CADD), using AutoCAD software. Learn the features and considerations associated with the computer as a drafting/design tool. Receive step-by-step instruction on AutoCAD commands, mode settings, drawing aids, shortcuts, and other valuable characteristics of AutoCAD. No previous AutoCAD knowledge or prior experience required.

Περισσότερα σεμινάρια