Σεμινάριο: Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Διάρκεια: 35 ώρες

Κόστος για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: 260 ευρώ

Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στον Έλεγχο& Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17η Έκδοσης ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν επιθεωρήσεις.

Περισσότερα σεμινάρια