Σεμινάριο: Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τετάρτη, 17 Μαϊου 2023

Διάρκεια: 35 ώρες

Κόστος για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: 235 ευρώ

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους κατόχους άδειας για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο και επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση και τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς του 1941-2012.

Περισσότερα σεμινάρια